Život Oskara Nedbala

Oskar Nedbal – stručný životopis: viz www.cs.wikipedia.org/wiki/Oskar_Nedbal

Article - Po stopách táborských hudebníků / In the Footsteps of the Musicians of Tábor (published by The Oskar Nedbal International Society)
Article - Oskar Nedbal and Vienna (author: PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D.)
Article - In the footsteps of Oskar Nedbal (Published by The International Oscar Nedbal Society)

O.Nedbal_s_podpisem

Skladatel Oskar Nedbal (1874 – 1930) patří vedle Josefa Suka a Vítězslava Nováka k nejvýznamnějším žákům Antonína Dvořáka. Narodil se v jihočeském Táboře v rodině Karla Nedbala, výrazné osobnosti táborského kulturního života, zakladatele Filharmonického spolku, který od roku 1877 existuje dodnes (pod názvem Komorní orchestr Bolech). Oskar Nedbal s tímto tělesem pravidelně spolupracoval jako violista a dirigent již od svých pražských konzervatorních studií. Profesionální mezinárodní hudební kariéru rozvinul již v devadesátých letech 19. století jako violista slavného Českého kvarteta. Od roku 1906 do vzniku Československé republiky (1918) působil ve Vídni jako dirigent Tonkünstlerorchestru. Spolupracoval též s řadou vynikajících zahraničních divadelních a symfonických orchestrů (včetně České filharmonie) a brzy si vydobyl renomé světově uznávaného dirigenta. Jeho skladby z mládí jsou věnovány především komornímu oboru (písně, skladby pro klavír, housle, violoncello) a neprávem stojí v pozadí jeho pozdější úspěšné tvorby jevištní (balety, operety). Od roku 1923 působil v čele Slovenského národního divadla v Bratislavě. Přestože výrazně pozdvihl uměleckou úroveň tohoto divadla, finančí problémy vyřešit nemohl. Pod jejich tlakem a vlivem nemoci ukončil svůj život sebevraždou v chorvatském Záhřebu. Jméno Oskara Nedbala nesou dvě táborské instituce – divadlo a základní umělecká škola.

Oskar Nedbal – his life: www.en.wikipedia.org/wiki/Oskar_Nedbal
The composer Oskar Nedbal (1874-1930) is one of the most important pupils of Antonín Dvořák, after Josef Suk and Vítězslav Novak. He was born in the south Bohemian town of Tábor, the son of Karel Nedbal, who was a leading personality of the cultural life of Tábor. In 1877 Karel Nedbal founded the Philharmonic Association, which still exists today as the Bolech Chamber Orchestra. Oskar Nedbal collaborated with this orchestra regularly as a violist and conductor while pursuing his conservatory studies in Prague. His international musical career was already well established by the last decade of the 19th century, when he was the violist of the famed Czech Quartet. From 1906 until the creation of the Czechoslovak Republic in 1918 he was working in Vienna, then the capital of the Austro-Hungarian Empire, as the conductor of the Tonkunstler Orchestra. He collaborated with a number of other theatrical and symphonic orchestras abroad, as well as with the Czech Philharmonic, and he soon gained renown as a celebrated conductor in the eyes of the world. In his youth he produced many chamber compositions, such as songs and works for piano, violin and violoncello. Unfortunately, these works have languished in the shadow of his later works for musical theater, including his ballets and operettas. After 1923 he was the director of the Slovak National Theater in Bratislava. Although he greatly improved the artistic qualities of the theater, he was never able to resolve its critical financial situation. The stress that resulted from this, combined with his ill health, led to his death by suicide in Zagreb (Croatia). Today two Tábor institutions, the theater and the school of music and art, bear the name of Oskar Nedbal.

dopis_oskara_nedbala_josefine

Časová osa významných dat v životě Oskara Nedbala

1874 26. března narozen v Táboře
1883 1. září vstup na táborské gymnázium
1885 podzim vstup do trubkového oddělení pražské konzervatoře
1886 podzim přestup do houslového oddělení pražské konzervatoře
1889 3. listopadu 1.veřejné houslové vystoupení v Táboře
1891 leden vstup do Dvořákovy kompoziční třídy
12. listopadu 1. veřejné vystoupení budoucího Českého kvarteta v Praze
1892 červenec absolutorium na konzervatoři
13. listopadu 1. koncert Českého kvarteta v Praze
1896 24. listopadu poprvé diriguje Českou filharmonii
1898 27. srpna sňatek s Josefinou Setunskou v Táboře
1899 26. února smrt otce, táborského advokáta Karla Nedbala
1901 26. února narozen syn Oskárek
1902 24. ledna premiéra baletu Pohádka o Honzovi v Praze
1903 6. ledna smrt manželky Josefiny
1906 březen opouští Čechy s Marií Hoffmannovou
1907 10. října poprvé diriguje vídeňský Tonkünstlerorchester
1908 25. ledna premiéra baletu Z pohádky do pohádky v Praze
1910 14. září premiéra operety Cudná Barbora v Praze
1911 1. září premiéra baletu Princezna Hyacinta v Praze
1912 20. dubna premiéra baletu Čertova babička ve Vídni
1913 25. října premiéra operety Polská krev ve Vídni
1914 1. března premiéra baletu Andersen ve Vídni
1916 11. února premiéra operety Vinobraní ve Vídni
1917 16. listopadu premiéra operety Krásná Saskia ve Vídni
1918 červen smrt syna Oskara Nedbala
29. listopadu premiéra baletu Erivan ve Vídni
1919 podzim přesídlení z Vídně do Československa
1922 13. října premiéra opery Sedlák Jakub v Brně
1923 1. srpna podnikatelem Slovenského národního divadla v Bratislavě
1925 30. prosince premiéra baletu Donna Gloria ve Vídni
1926 podzim v Bratislavě jmenován lektorem na univezitě a ředitelem rozhlasu
1930 3. dubna premiéra filmu Svatý Václav s Nedbalovou hudbou
24. prosince umírá v chorvatském Záhřebu
27. prosince pohřben na tamním hřbitově Mirogoj
2006 ostatky převezeny na pražský Slavín

Více viz Odkazy -> Doporučená literatura