Dílo Oskara Nedbala
(s uvedením 1. vydání)

Komorní skladby

pisne_oskara_nedbala

Klavír:

 • Čtyři klavírní kusy, op. 8. (Praha: F.A. Urbánek 1894)
 • Lettres intimes, op. 7 (Praha: F.A. Urbánek 1895)
 • Variace na téma A. Dvořáka, op. 1 (Praha. F.A.Urbánek 1895)
 • Silhouette op. 10 (Riga: P. Neldner 1895)
 • Humoreska G dur (Praha: K.Weiss 1896)
 • Z minulých dob, op. 13 - suita o 5 částech (Berlín: Simrock 1897)
 • Z dětského života, op. 15 - cyklus 7 skladeb (Praha: M. Urbánek 1902)
 • Pohádka o smutku a štěstí, op. 16 - cyklus 10 skladeb (Praha: Knihovna Zlaté Prahy 1905)
 • Miss Butterfly (Lipsko: Bosworth 1907)
 • Valse Biedermeier (Lipsko: Bosworth 1908)
 • Fleurs de Vienne pro klavír. (Lipsko: Bosworth, 1908)
 • Les cloches de bois (Praha: M. Urbánek 1909)
 • Valse Silhouettes - suita o 5 částech (Lipsko: Bosworth 1914)

Zpěv a klavír:

 • Písně, op.2 - 4 písně na slova J. Ningera, K.J. Erbena, V. J. Pokorného
  a O. Zenkla (Praha: F.A. Urbánek 1895)
 • Písně, op. 11 – 4 písně na slova J. V. Sládka (Praha: F.A. Urbánek 1896)

Housle a klavír:

 • Romance a serenáda, op. 6 (Praha: F.A. Urbánek 1893)
 • Sonáta h moll, op. 9 (Berlín: Simrock cca 1895)

Violoncello a klavír:

 • Romance a capriccio, op. 12 (Berlín: Schlesinger 1899)
 • Romantický kus, op. 18 (Vídeň: Herzmansky 1910)

Orchestrální hudba

 • Scherzo caprice, op. 5 pro velký orchestr (Berlin: Simrock, 1896)
 • Suite mignone, 3 instrumentované skladby z původního klavírního cyklu Z dětského života, op. 15 (Praha: M. Urbánek cca mezi 1902 – 1905)
 • Unie - pochod (Praha: Unie 1928)

Jevištní tvorba (klavírní výtahy)

Balety:

 • Pohádka o Honzovi (Lipsko: Bosworth 1903)
 • Z pohádky do pohádky (Praha: F.A. Urbánek 1907)
 • Čertova babička (Lipsko: Bosworth 1912)
 • Princezna Hyacinta (Praha: M. Urbánek, 1910)
 • Andersen (Vídeň: Weinberger 1914)

Operety:

 • Cudná Barbora (Vídeň: Herzmansky 1910)
 • Polská krev (Vídeň: Herzmansky 1913)
 • Vinobraní (Vídeň: Herzmansky 1916)
 • Krásná Saskia (Vídeň: Eibenschütz und Berté 1917)
 • Erivan (Vídeň: Stracha 1918)
 • Mamzelle Napoleon (Salzburg: C. Schmidt 1919)
 • Donna Gloria (Vídeň: J. Weinberger, 1926)

Dalších cca 20 titulů převážně komorní tvorby, hudba k filmu Svatý Václav (1930), partitura opery Sedlák Jakub (1922), partitury operet a baletů (včetně orchestrálních suit z jevištních děl) jsou doposud zachovány pouze v rukopisu, resp. opisech.

Podrobný soupis Nedbalova díla
(včetně uvedení roku kompozice a dalších údajů)

 • Šulc, Miroslav: Oskar Nedbal. Praha: SNKLHU 1959, s. 297 – 299.
 • Buchner, Alexandr: Oskar Nedbal. Praha: Panton 1976, s. 318 – 320.