Přehled činnosti MSON za rok 2012

Výroční členská schůze MSON se uskutečnila dne 13. ledna 2012 v koncertním sále ZUŠ O. Nedbala v Táboře. Součástí bylo i koncertní vystoupení pedagožek ZUŠ - sopranistky Kláry Remsové za klavírního doprovodu Blanky Novotné (Nedbalovy písně) a klavíristky Evy Peřinové – členky MSON (výběr z Nedbalovy klavírní tvorby). Přítomní si mohli prohlédnout též práce žáků výtvarného oboru ZUŠ inspirované životem a dílem skladatele.

Zápis členské schůze 2012 (.pdf)

• V dramaturgickém plánu České televize se poprvé v historii objevil návrh na vytvoření filmového dokumentu o Oskaru Nedbalovi. Film měl být realizován v koprodukci s Rakouskem. Jeho přípravy se ujali renomovaný režisér ČT 2 Petr Ruttner a dramaturg ČT 2 Vítězslav Sýkora. Petr Ruttner od března r. 2011 uskutečnil v Táboře několik pracovních schůzek. Zaujala ho zejm. pozůstalost Oskara Nedbala v rodině Setunských jako originální pramen, kronika orchestru Bolech (resp. Filharmonického spolku, se kterým O. Nedbal spolupracoval) a vazby Nedbalovy rodiny k Táboru. Bohužel, v únoru 2012 Petr Ruttner náhle skonal. Otázka vytvoření filmu o O. Nedbalovi zůstává otevřena.

• Od února 2012 jsou zprovozněny webové stránky Mezinárodní společnosti O. Nedbala. Materiály pro web zpracovala Ludmila Peřinová. Výtvarný návrh: člen výboru MSON Jan Setunský a Jan Setunský ml. Technická příprava: Roman Polák. Webové stránky byly vytvořeny díky příspěvku 3000,- Kč z Kulturního fondu města Tábora a za výrazné finanční podpory ZUŠ Oskara Nedbala (www.zustabor.cz). Dík patří Dr. Jakubovi Smrčkovi – řediteli Husitského muzea Tábor za poskytnutí hostingu (www.husitskemuzeum.cz).

• Díky organizační aktivitě paní Jaroslavy Vosátkové (členky MSON) se v neděli 25. března (ve spolupráci s táborským Klubem turistů) uskutečnil výlet na Kamennou Lhotu u Borotína, místo prázdninových pobytů Oskara Nedbala.

Zápis z vycházky za Oskarem Nedbalem (.pdf)

• Dne 14. dubna se díky panu Martinu Polákovi (členu MSON) realizoval poznávací cyklovýlet „Po stopách umělců do Tábora“ (cestovní kancelář Martin de Tours) připomínající slavné osobnosti: malíře Alfreda Justitze, sochaře Františka Bílka a skladatele Oskara Nedbala. Trasa: Pelhřimov, Nová Cerekev, Černovice, Chýnov, Tábor (s prohlídkou dočasně otevřené Síně O. Nedbala).

• Od poloviny června do poloviny září 2012 byla v prostoře Evaria v 1. patře Divadla O. Nedbala v Táboře opět zprovozněna sezónní Síň Oskara Nedbala (v inovované verzi vůči první etapě z r. 2011; revize se ujaly členky MSON paní Jana Stránská ve spolupráci s Jindrou Nezvedovou). Výstava se těšila velkému zájmu z řad návštěvníků divadelních představení i turistů.

• Nedbalova divadelní noc v Táboře proběhla 27. července 2012 od 20 h. Vedoucí Divadelního informačního střediska Jindra Nezvedová (členka MSON) návštěvníky provedla prostorami Divadla O. Nedbala. Poté následovala prohlídka Síně O. Nedbala a rozměrná přednáška s videoprezentací PhDr. Marie Fronkové, CSc. (členky MSON) „Život a dílo O. Nedbala“ s koncertním vstupem klavíristky Evy Peřinové (členky MSON) představujícím neznámé autorovy klavírní skladby. Závěrečná tematická vycházka „Po stopách O. Nedbala“ vedená Ludmilou Peřinovou (předsedkyní MSON) zakončila „Nedbalovu noc“ symbolickým položením růží na místo původního hrobu Josefiny Setunské-Nedbalové a syna Oskárka Nedbala v dnešním Parku pod Kotnovem.

• Na základě dotace z Fondu kultury města Tábora se dne 30. srpna 2012 mohl uskutečnit koncert z komorní tvorby Oskara Nedbala v galerii Husitského muzea v Táboře. Program obsahoval neznámé skladby v podání pedagogů ZUŠ O. Nedbala Tábor – Evy Peřinové, Blanky Novotné (klavír), Kláry Remsové (soprán), Veroniky Sychové j.h. (violoncello) a Jiřího Sychy (housle) s průvodním slovem Ludmily Peřinové. Pro velký úspěch požádalo Divadlo O. Nedbala o zařazení tohoto koncertu do dramaturgického plánu divadla na rok 2013.

Program koncertu 30.8.2012 (.pdf)

• Na základě dotace z Fondu cestovního ruchu města Tábora byla v září 2012 vydána propagační dvojjazyčná tiskovina (česko-anglická) „Po stopách O. Nedbala / In the Footsteps of O. Nedbal“ (s mapkou vycházkového okruhu městem) sledující vztahy skladatele k několika významným místům starého města. Koncepce, text, překlad: Ludmila Peřinová (předsedkyně MSON); technická spolupráce: Richard Mlázovský (člen výboru MSON); foto: Jára Novotný.

Po stopách Oskara Nedbala (.pdf)

• Další tematická vycházka „Po stopách O. Nedbala v Táboře“ (kromě vycházky z 27. VII.) pod vedením Ludmily Peřinové proběhla v rámci „Gymnaziální noci“ 26. září 2012 od 22.30h. Zúčastnilo se asi 40 studentů táborského Gymnázia Pierra de Coubertina.

Tvorba O. Nedbala zazněla v programu koncertů Komorního orchestru Bolech v Divadle O. Nedbala v Táboře 16. března a 21. června 2012 za řízení člena MSON Jiřího Sychy. • Klára Remsová (soprán) a Blanka Novotná (klavír) představily výběr z Nedbalových písní v rámci jarního koncertu v kostele Československé církve husitské v Táboře dne 1. května 2012. Tamtéž v rámci vánočního koncertu 30. prosince 2012 zazněla Nedbalova klavírní Suita ve starém slohu v podání Evy Peřinové (členky MSON). • Prof. Miloš Schnierer (člen MSON) se svými studenty JAMU Brno (H. Tamelová, P. Hlaváčková, R. Hoza, L. Hacek – zpěv) vystoupili s průřezem operety Vinobraní ve Společenském sále Brno – Vinohrady dne 11. března, v koncertním sále lázní Aurora v Třeboni dne 9. května a v koncertním sále v lázních Bohdaneč dne 6. června 2012. • Sólisté prestižní vídeňské Volksoper na svém koncertu v Divadle O. Nedbala v Táboře dne 25. dubna 2012 na vyzvání výboru MSON přednesli též skladby O. Nedbala, který s tímto divadlem za svého působení ve Vídni spolupracoval. (Úvodní slovo o spolupráci O. Nedbala s vídeňskými divadly – Ludmila Peřinová). • Původně plánovaný červencový koncert houslisty Jaroslava Šonského (ČR - Švédsko) a francouzské pianistky Sylvaine Wiart se nemohl uskutečnit, neboť dotace z Fondu kultury města Tábora nedosahovala výše požadované v žádosti MSON.