Přehled činnosti MSON za rok 2021

Projekt Rok Oskara Nedbala 2020 byl uspořádán v souvislosti s jubilejním rokem 600 let od založení husitského Tábora a s 90. výročím úmrtí Oskara Nedbala (1874-1930).

Realizace projektu byla poznamenána vypuknutím pandemie Covidu 19 a s ní spojenými opatřeními, která omezovala nebo přímo znemožňovala konání kulturních akcí. Některé aktivity projektu se proto nepodařilo realizovat v původním termínu a uskutečnily se až v roce 2021.

Aktivity Roku O. Nedbala realizované v náhradním termínu v r. 2021:

26 března: Koncert Tria Karageorgiev „Tábor sobě aneb Nedbal ve svém divadle“ (původ. termín 13. IX. 2020) byl realizován jako on-line přenos z malého sálu Divadla O. Nedbala. Průvodní slovo: Ludmila Peřinová.

31. srpna: „Nedbal a Foerster v gotické síni“ Staré táborské radnice. Ludmila Peřinová – přednes, Eva Peřinová, Jana Chaudhuri – klavír. Koncert proběhl v následující koncepci: Původně plánovaný koncert „Nedbal a Foerster v respiriu“ v DON ( 5. XI. 2020) byl uskutečněn pod jiným názvem v náhradním termínu a s jinými účinkujícími (oproti původnímu záměru: Olga Černá zpěv, Daniel Wiesner – klavír).

V září byl publikován v týdeníku Táborsko (č. 39) rozhovor Marie Fronkové s Ludmilou a Evou Peřinovými a Jakubem Smrčkou o proběhnutém (prodlouženém) Roce O. Nedbala v Táboře. Pozornost byla věnována i koncertu „Nedbal a Foerster v gotické síni“.

14. března: Vycházka „Po stopách Oskara Nedbala“ pod vedením Ludmily Peřinové (okruh sta-rým městem) s hudebním zastavením v ZUŠ O. Nedbala (CD poslechové ukázky z Nedbalova díla, představení nedbalovské literatury apod.).

V říjnu byla vydána kniha Ludmily Peřinové „Táborský rodák Oskar Nedbal“ (204 stran; vyd. Husitské muzeum v Táboře) oproti původně plánovanému termínu v r. 2020). Vedle skladatelovy biografie a jeho styků s táborským hudebním prostředím se věnuje také shrnutí desetileté činnosti Mezinárodní společnosti O. Nedbala.

Kniha byla poprvé autorkou prezentována na veřejnosti v respiriu DON 20. listopadu během programu Noci divadel. Ke slavnostnímu představení knihy místopředsedou MSON J. Smrčkou a autorkou došlo 19. prosince na Vánočním koncertě Táborského symfonického orchestru Bolech ve velkém sále Divadla O. Nedbala. Publikace je od října 2021 v prodeji v obchodě Husitského muzea v Táboře (Žižkovo náměstí).

6. prosince: „Oskar Nedbal a Tábor“ – projektový den pro studenty Konzervatoře Č. Budějovice (původ. termín 23. IV. 2020) proběhl jako alternativní čtyřhodinová forma rozšiřující výuky v předmětech dějiny hudby a základy hudebního managementu. Program: Vycházka městem „Po stopách O. Nedbala“ s výkladem Ludmily Peřinové; přednáška ředitelky DON Lindy Rybákové (místopředsedkyně MSON) o vedení divadla bez stálé scény a o jeho dramaturgii; podrobná prohlídka divadla (foyer a rekonstruované návštěvnické prostory, kavárna, výstavní síň, jeviště a hlediště obou sálů, zákulisí a orchestřiště) pod vedením L. Rybákové; představení knihy L. Peřinové „Táborský rodák O. Nedbal“ autorkou.