Přehled činnosti MSON za rok 2019

13. ledna 2019 se ve velkém sále Divadla O. Nedbala v Táboře uskutečnila inscenace Nedbalovy operety Vinobraní v nastudování Moravského divadla Olomouc. Předsedkyně MSON Ludmila Peřinová před představením přednesla proslov o činnosti MSON a významu O. Nedbala pro českou kulturu, poděkovala vedení DON za trvalou pozornost věnovanou odkazu táborského rodáka a informovala o plánovaném celoročním festivalu Rok O. Nedbala v Táboře 2020.

29. ledna Ludmila Peřinová natočila svůj rozhlasový pořad věnovaný 145. výročí narození O. Nedbala v Radiu Classic Praha. Formou rozhovorů s redaktorem Ivanem Dlaskem představila Nedbalovu osobnost, jeho dílo i vztahy s rodným městem Táborem a promluvila o činnosti MSON. V Ppřadu nabídla ukázky z Nedbalovy tvorby orchestrální, operetní a komorní a historickou nahrávku Dvořákova Slovanského tance As dur pod taktovkou O. Nedbala. Hodinový program byl vysílán 21., 24. a 26. března 2019.

8. února se v sále ZUŠ O. Nedbala konala výroční členská schůze MSON. Svoji funkci místopředsedy Mgr. Karel Daňhel (emeritní ředitel DON) předal paní Mgr. Lindě Rybákové - současné ředitelce Divadla O. Nedbala. Na postu druhého místopředsedy zůstává Dr. Jakub Smrčka – ředitel Husitského muzea v Táboře.

V březnovém buletinu Divadla O. Nedbala vyšel článek L. Peřinové ke 145. výročí narození skladatele (26. III. 1874) v Táboře.

Na zámku Roztoky proběhl dne 4. dubna koncert s názvem Črty uhlem. Pražská mezzosopranistka Olga Černá na něm přednesla na podnět MSON 4. písně O. Nedbala z op. 2 a op. 11. Na klavír doprovázel Daniel Wiesner, který též zahrál Nedbalovu klavírní skladbu Fleurs de Vienne.

V Kulturním domě v Kamenici nad Lipou se uskutečnil dne 25. května recitál mezzosopranistky Evy Garajové a klavíristy Adama Skoumala. Na podnět MSON zde zazněly 4 písně O. Nedbala op. 2 (Za svitu luny; Anděl strážce; Dívčí popěvek; Píseň v národním tónu). Koncert, jehož většinu tvořily písně V. Nováka, byl uspořádán v rámci Mezinárodní Novákovy klavírní soutěže a podpořen panem Geoffreyem Piperem z Lucemburska, prezidentem společnosti Music Enterprise.

I letos zařadili účastníci již pravidelného festivalu Prague Summer Nights do svých táborských programů na podnět MSON Nedbalovy skladby: Valse triste v podání Symfonického orchestru PSN za řízení amerického dirigenta Johna Nardolilla ve velkém sále Divadla O. Nedbala 22. června a stejné dílo v kvartetní úpravě v rámci koncertu komorních souborů v Rajském dvoře augustiniánského kláštera 28. června (Yeseul Kim – 1. housle, YeDam Kim – 2. housle – Korea; Mercer Greenwald – Německo, Nina Pitts – USA).

V červenci byla vytvořena dramaturgie Roku Oskara Nedbala v Táboře ve spolupráci členů výboru – Ludmily Peřinové, Lindy Rybákové a Jakuba Smrčky a podána žádost na Město Tábor o dotaci z dotačního Programu na podporu projektů k oslavám 600. výročí založení města Tábora 2020.

15. září se v rámci festivalu Táborská setkání uskutečnil koncert mezzosopranistky Evy Garajové a klavíristy Miroslava Sekery „Pocta O. Nedbalovi“ v kostele sv. Filipa a Jakuba v Táboře, a to za podpory pana Geoffreye Pipera – prezidenta lucemburské společnosti Music Enteprise. Stěžejní osou byly písně O. Nedbala op. 2 a op. 11 a Valse triste v klavírní verzi po boku písní A. Dvořáka (Nedbalova učitele) a G. Mahlera (Nedbalova vídeňského kolegy). Průvodní slovo: Ludmila Peřinová.

Ve dnech 1. - 3. listopadu se z iniciativy přední české violistky Kristýny Fialové uskutečnil první ročník Mezinárodní violové soutěže O. Nedbala v Praze v budově New York University (Richterův dům,Malém náměstí). MSON spolupracovala na propagaci a poskytla informativní text L. Peřinové o O. Nedbalovi v češtině a angličtině. Soutěže se zúčastnilo 76 violistů z celého světa. Na koncertě vítězů 3. listopadu zahrál držitel 3. ceny Jevgenij Ščegolev (Rusko) Nedbalův Romantický kus op. 18 za klavírní spolupráce Martina Levického. Cenu Společnosti A. Dvořáka za nejlepší interpretaci skladby O. Nedbala převzala švédská violistka Alva Rasmussen. Druhou cenu obdržela Yuri Yoon (J. Korea) a vítězem se stal MinGwan Kim (J. Korea). Viz www.violacompetition.com

V listopadu podala L. Peřinová žádost na Město Tábor – odbor KaCR o podporu činnosti MSON v roce 2020 a v prosinci předala vyúčtování za rok 2019 Městu Tábor – odboru KaCR (program Podpora aktivit v oblasti kultury pro r. 2019).

V prosinci L. Peřinová a studio Baskervill zpracovali propagační programovou skládačku Roku Oskara Nedbala, jejíž distribuce v tištěné podobě se předpokládá počátkem ledna 2020. Všechny akce Roku O. Nedbala budou též publikovány v programové brožuře všech aktivit konaných u příležitosti 600. výročí založení města Tábora (vyd. Město Tábor).