Přehled činnosti MSON za rok 2016

22. ledna proběhla členská schůze MSON v ZUŠ O. Nedbala Tábor. Projednána byla mj. problematika transformace MSON - občanského sdružení na spolek zapsaný (v rámci stávající reformy legislativy spolkové činnosti) a s tím související dílčí změny stanov.

31. ledna byl na slovenský internetový portál Opera Slovakia umístěn článek Ludmily Peřinové “Viedenská kariéra Oskara Nedbala”. Dostupné z: operaslovakia.sk/viedenska-kariera-oskara-nedbala

19. března se zástupci MSON Ludmila Peřinová a violoncellista Jan Škrdlík (Brno) setkali v Bratislavě s šéfredaktorem portálu Opera Slovakia - pěvcem Slovenského národního divadla a publicistou Ĺudovítem Vongrejem u příležitosti inscenace Nedbalova baletu Z pohádky do pohádky na prknech SND (divadla, jemuž Nedbal šéfoval v letech 1923-30).

1. května jsme se v rámci tradičního prvomájového koncertu sester Evy a Ludmily Peřinových v kostele Československé církve husitské (Tábor, Farského ul.) mj. i skladbou Valse triste O. Nedbala v podání Jana Škrdlíka (violoncello) a Evy Peřinové (klavír) rozloučili s dlouholetou farářkou církve Evou Červenou (podporovatelkou aktivit MSON a neúnavnou organizátorkou koncertů ve své farnosti), která odchází do Prahy.

13. května 2016 v rámci každoroční Mezinárodní Novákovy klavírní soutěže v Kamenici nad Lipou (Kulturní dům) se uskutečnil koncert vítězů loňského ročníku soutěže (2015) Nikol Bókové (JAMU Brno) a Adama Závodského (Konzervatoř Č. Budějovice). Roč. 2015 byl z iniciativy L. Peřinové (spoluorganizátorky soutěže) částečně zaměřen na upozaděnou klavírní tvorbu O. Nedbala. Vítězové do programu koncertu zařadili Nedbalova díla (soutěžní skladby MNKS 2015): Čtyři kusy op. 8 (N. Bóková) a suitu Ze starých dob op. 13 (A. Závodský – držitel Ceny O. Nedbala, žák MgA. Magdy Štajnochrové – členky MSON).

11. července byla letní expozice - Síň Oskara Nedbala v Divadle O. Nedbala v Táboře zahájena akcí Piáno na ulici. Během tohoto odpoledního programu před divadlem (Palackého ul. – naproti rodnému domu O. Nedbala) vystoupili Ludmila Peřinová (klavír) se svým žákem ZUŠ O. Nedbala Petrem Samcem (zpěv) a klavíristka Barbora Klímová (žákyně Evy Peřinové).

V říjnovém čísle odborného internetového časopisu Katedry klavírní interpretace JAMU Brno “Pianissimo” byl zveřejněn rozhovor L. Peřinové s pianistkou Nikol Bókovou (posluchačkou JAMU ve třídě doc. Jana Jiraského) o Novákově a Nedbalově klavírní tvorbě.

V říjnovém čísle odborného internetového časopisu Katedry klavírní interpretace JAMU Brno “Pianissimo” byl zveřejněn rozhovor L. Peřinové s pianistkou Nikol Bókovou (posluchačkou JAMU ve třídě doc. Jana Jiraského) o Novákově a Nedbalově klavírní tvorbě.

Na podzim zahájila Nikol Bóková (JAMU Brno) svůj několikaletý projekt – historicky první kompletní nahrávku veškerého klavírního díla Oskara Nedbala pro Český rozhlas.

8. října na “Světový den hospiců” se v Gotické síni Husitského muzea v Táboře uskutečnil dobročinný koncert MSON, jehož výtěžek byl věnován táborskému Domácímu hospici Jordán. V programu z části věnovaném O. Nedbalovi vystoupili pedagogové, absolventi a žáci ZUŠ O. Nedbala: L. a E. Peřinovy, I. Havlínová, P. Zíková, A. Papulová, B. Novotná, V. a J. Sychovi, V. Vrtiška, M. Novák (pedagogové), B. Brabcová, E. Mlázovská (absolventky) a B. Klímová, S. Olivová a P. Samec (žáci). Koncertu poskytl záštitu Ing Jiří Fišer - starosta města Tábor.
Koncert pro Hospic 2016.pdf

22. listopadu se v budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích uskutečnila slavnostní autogramiáda u příležitosti vydání knihy Kopa vycházek za historií (Kultur-Kontakt 2016, red. M. Mareš). Jednotliví autoři v ní představují turisticky lákavá místa Jihočeského kraje, mnohdy spojená s význačnými osobnostmi. Táboru a O. Nedbalovi je věnována kapitolka “Vycházka za historií života a díla Oskara Nedbala” z pera Ludmily Peřinové. V rámci autogramiády Ludmila a Eva Peřinovy vystoupily se skladbami Oskara Nedbala pro klavír (valčíkové stylizace) a s výběrem z Písní op. 2 a op. 11.
Autogramiáda 2016.pdf

4. prosince zazněly mj. Nedbalovy písně v podání Ludmily Peřinové (zpěv) a Evy Peřinové (klavír) na jejich Adventním koncertě v kostele Československé církve husitské (Tábor, Farského ul.).

Na sklonku roku 2016 byla MSON jako původně občanské sdružení transformována na spolek zapsaný.

Ke konci roku 2016 byla vytvořena smlouva mezi MSON a Národní knihovnou v Praze o evidenci a katalogizaci webových stránek www.oskarnedbal.cz Národní knihovnou České republiky (viz logo na liště vpravo dole našich web. stránek).