Oskar Nedbal

Z pozůstalosti Oskara Nedbala a jeho první manželky Josefiny roz. Setunské (ve vlastnictví Ing. Jana Setunského)