Ve dnech 26. – 28. listopadu 2010 proběhly v Táboře z iniciativy PhDr. Ludmily Peřinové, Ph.D. první DNY OSKARA NEDBALA u příležitosti 80. výročí úmrtí táborského rodáka, věhlasného dirigenta a hudebního skladatele Oskara Nedbala (* 26. března 1874; + 24. prosince 1930). Na programu a organizaci tohoto festivalu se podílely táborské instituce: Divadlo Oskara Nedbala, ZUŠ Oskara Nedbala, Město Tábor – odbor kultury a cestovního ruchu a Komorní orchestr Bolech města Tábora.

Ke stažení: pdf_ke_stazeni Program festivalu Dny Oskara Nedbala

Během konference konané dne 27. listopadu 2010 v ZUŠ O. Nedbala byl v přítomnosti představitelů Města odsouhlasen návrh Ludmily Peřinové založit občanské sdružení, které by systematicky pečovalo o umělcův odkaz v regionálním až mezinárodním měřítku. Přípravný výbor ve složení PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D., Ing. Richard Mlázovský, DiS. a MgA. Jan Dafčík podal v prosinci 2010 žádost o registraci o.s. na Ministerstvu vnitra. Mezinárodní společnost O. Nedbala začala oficiálně fungovat dne 11. ledna 2011.