AktualityPlán činnosti MSON v roce 2024

• Aktualizace a údržba webu MSON (oskarnedbal.cz).

• Prověření inovace webové stránky (v závislosti na finanční náročnost a možnostech).

• Aktivity k připomenutí dvou výročí významných táborských osobností budebního života: 150. výročí narození O. Nedbala a 100. výročí úmrtí Fr. Bolecha v přímé a dramaturgické spolupráci s Divadlem O. Nedbala v Táboře (DON), ZUŠ O. Nedbala v Táboře, Táborským symfonických orchestrem (TSO) Bolech a Husitským muzeem v Táboře, pod souhrnným označením Rok Oskara Nedbala 2024 ke 150. výročí narození skladatele v Táboře:

◦ 3. února - Nový hřbitov: Pietní akt ke 100. výročí úmrtí Františka Bolecha. (Pořádá TSO Bolech ve spolupráci s MSON a sbory Hlahol a Domino Tábor).

◦ 8. února - DON: Koncert Jihočeské filharmonie ke 150. výročí narození O. Nedbala. (Pořádá DON).

◦ Vydání knihy Ludmila Peřinová: František Bolech a hudební život v Táboře ke 100. výročí úmrtí významné osobnosti táborského hudebního života, Františka Bolecha, ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře.

◦ 24. března – DON: Koncert TSO Bolech ke 150. výročí narození O. Nedbala a 100. výročí úmrtí Fr. Bolecha. Na koncertě prezentace výše uvedené knihy předsedkyně MSON L. Peřinové. (Pořádá TSO Bolech ve spolupráci s DON Tábor a za účasti MSON)

◦ 26. března – DON: Přímý rozhlasový přenos koncertu Jihočeské filharmonie a rozhovorů se členy MSON a dalších hostů ke 150. výr. nar. O. Nedbala (Pořádá DON za účasti mj. též MSON).

◦ 27. března – Gotická síň Staré táborské radnice: Koncert učitelů ZUŠ O Nedbala k oběma výročím. (Pořádá ZUŠ Tábor ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře a MSON).

◦ 25. dubna – DON: Recitál Barbory Brabcové (klavír) a Jiřího Kubečka (housle)  z díla O. Nedbala, Fr. Ševčíka a táborského bývalého pedagoga houslí Karla Koreckého k oběma výročím. (Pořádá DON ve spolupráci s MSON).

◦ 16. května: přednáškový sál HM, přednáška Pavla Frydrycha o Českém kvartetu. (Pořádá MSON ve spolupráci s Husitským muzeem).

◦ 2. polovina června: pěvecký koncert a symfonický koncert účastníků Prague Summer Nights zahrne díla O. Nedbala v rámci Roku české hudby do svých programů (dramaturgická spolupráce L. Peřinová).

◦ Ke konci září: Děkanský kostel: Varhanní koncert ke 100. výročí úmrtí Fr. Bolecha (Nedbalova přítele). Jako sólisté vystoupí pedagogové ZUŠ O. Nedbala a členové TSO Bolech, patrně i táborský sbor (sbory). (Pořádá MSON ve spolupráci s římskokatolickou farností).

◦ 29. října: Gotický sál Staré Táborské radnice: Zdena Kloubová (soprán) + Jana Leclerc (Francie – klavír): recitál z díla O: Nedbala, V. Nováka a B. Martinů v rámci Roku O. Nedbala a Roku české hudby. (Pořádá MSON ve spolupráci s Husitským muzeem).

◦ 12. listopadu: DON – respirium: Koncert studentů Konzervatoře Č. Budějovice ke 150. výr. nar. ON. (Pořádá DON ve spolupráci s MSON).

◦ 16. listopadu: prezentace animovaného filmu o O. Nedbala v DON (režisér Jan Míka, Filmofon; odborná spolupráce L. Peřinová za MSON). (Pořádá DON).

◦ 6. + 7. prosince: ZUŠ O. Nedbala: Česko-slovenská soutěžní přehlídka žáků ZUŠ a studentů konzervatoří z komorního díla O. Nedbala (Pořádá MSON a ZUŠ ON).

◦ 7. prosince: DON - malý sál: Koncert laureátů soutěžní přehlídky. (Pořádá DON ve spolupráci s MSON).

Vloženo 07/12/2023

Jakub Smrčka

Přehled činnosti MSON v roce 2023

23. května 2023 od 17.30 Autorské čtení z knihy Táborský rodák Oskar Nedbal Přednáškový sál Husitského muzea v Táboře (nám. Mikuláše z Husi 44) Autorské čtení Ludmily Peřinové z knihy Táborský rodák Oskar Nedbal věnované skladatelovým vztahům s táborským hudebním prostředím své doby.

16. července 2023 od 18.00 Husitské muzeum, Gotický sál Staré táborské radnice, Žižkovo nám. 1 Letní večer s O. Nedbalem a jeho přáteli – Koncert pedagogů ZUŠ O. Nedbala z tvorby O. Nedbala, A. Dvořáka, J. B. Foerstera aj. Účinkují: Ludmila Peřinová – zpěv a přednes, Eva Peřinová a Blanka Novotná – klavír, Veronika Sychová – violoncello, Jiří Sycha – housle. Pro tento koncert byla přímo využita podpora z dotace města Tábora

V srpnu 2023 byl vydán sborník ke 110. výročí hudebního školství v Táboře. Obsahuje charakteristiku dnešního hudebního i výtvarného oboru i řadu zajímavých příspěvků od současných i bývalých pedagogů, žáků, absolventů a přátel školy. Autorkou úvodní statě o historii školy, v níž sehrál svoji roli i Oskar Nedbal, je Ludmila Peřinová, která rovněž publikaci edičně připravila. Sborník je k dispozici v kanceláři ZUŠ v ul. Martínka Húsky a na akcích věnovaných výročí.

17. září 2023 od 13 h. Vycházka Po stopách Oskara Nedbala a táborských hudebníků s výkladem Ludmily Peřinové byla součástí Dne otevřených dveří ZUŠ O. Nedbala při příležitosti 110. výročí založení školy. Trasa: DON, rodný dům skladatele, Střelnice, děkanský kostel, kostel na Náměstí M. z Husi, ZUŠ O. Nedbala, park pod Kotnovem.

Koncerty ke 110. výročí založení Městské hudební školy v Táboře (dnes ZUŠ O. Nedbala)

a) Koncert absolventů (bývalých žáků) školy - hudebních profesionálů ve středu 18. října. v Divadle O. Nedbala od 19 hod.

b) koncert učitelů ZUŠ ve středu 15. listopadu 2023 v gotickém sále Staré táborské radnice od 18 hod.

Oba koncerty připomínají i vztah skladatele k tehdejší Městské hudební škole. V programech jsou zaneseny o Nedbalovy skladby (např. Romantický kus pro violu a klavír v podání Jiřího Kubečka a Barbory Brabcové 18. X. nebo Lettres intimes pro klavír v podání Petry Zíkové).

21. listopadu 2023 od 19 hod. | Divadlo Oskara Nedbala Tábor V PŘEDVEČER ROKU OSKARA NEDBALA Komponovaný pořad slova a hudby Koncertní program z Nedbalova písňového a klavírního díla v podání sopranistky Bronislavy Smržové a klavíristy Jana Míchala doplněný četbou z dobových pramenů otištěných v knize L. Peřinové Táborský rodák Oskar Nedbal. Četba: Ludmila Peřinová a Jakub Smrčka.

WWW stránka oskarnedbal.cz Webová stránka informuje o základních historických souvislostech a životopise Oskara Nedbala a podává přehled aktivit Mezinárodní společnosti O. Nedbala a přehled programů věnovaných připomínce a dílu O. Nedbala. Pro provoz webu byla přímo využita podpora z dotace města Tábora

Vloženo 07/09/2023

Jakub Smrčka

Komponovaný pořad slova a hudby

* 21. listopadu 2023 od 19 hod. | Divadlo Oskara Nedbala Tábor

Koncertní program z Nedbalova písňového a klavírního díla v podání sopranistky Bronislavy Smržové a klavíristy Jana Míchala je doplněný četbou z dobových pramenů otištěných v knize L. Peřinové Táborský rodák Oskar Nedbal. Četba: Ludmila Peřinová a Jakub Smrčka.

Vloženo 07/09/2023

Jakub Smrčka

Koncerty ke 110. výročí založení Městské hudební školy v Táboře (dnes ZUŠ O. Nedbala)

* Koncert absolventů (bývalých žáků) školy - hudebních profesionálů ve středu 18. X. v Divadle O. Nedbala od 19 hod.

* koncert učitelů ZUŠ ve středu 15. listopadu 2023 v gotickém sále Staré táborské radnice od 18 hod.

Oba koncerty připomínají i vztah skladatele k tehdejší Městské hudební škole. V programech jsou zaneseny o Nedbalovy skladby (např. Romantický kus pro violu a klavír v podání Jiřího Kubečka a Barbory Brabcové 18. X. nebo Lettres intimes pro klavír v podání Petry Zíkové 15. XI).

Vloženo 07/09/2023

Jakub Smrčka

Vycházka Po stopách Oskara Nedbala

* 17. září 2023 od 13h. (sraz před Divadlem O. Nedbala) Vycházka Po stopách O. Nedbala a táborských hudebníků s výkladem Ludmily Peřinové byla součástí Dne otevřených dveří ZUŠ O. Nedbala při příležitosti 110. výročí založení školy. Trasa: DON, rodný dům skladatele, Střelnice, děkanský kostel, kostel na Náměstí M. z Husi, ZUŠ O. Nedbala, park pod Kotnovem.

Vloženo 06/09/2023

Jakub Smrčka

Sborník ke 110. výročí založení Městské hudební školy v Táboře (dnes ZUŠ O. Nedbala)

V srpnu 2023 byl vydán sborník ke 110. výročí hudebního školství v Táboře. Obsahuje charakteristiku dnešního hudebního i výtvarného oboru i řadu zajímavých příspěvků od současných i bývalých pedagogů, žáků, absolventů a přátel školy. Autorkou úvodní statě o historii školy, v níž sehrál svoji roli i Oskar Nedbal, je Ludmila Peřinová, která rovněž publikaci edičně připravila. Sborník je k dispozici v kanceláři ZUŠ v ul. Martínka Húsky a na akcích věnovaných výročí.

Vloženo 05/09/2023

Jakub Smrčka

Letní večer s O. Nedbalem

* 16. července 2023 od 18.00
Husitské muzeum, Gotický sál Staré táborské radnice, Žižkovo nám. 1

Letní večer s O. Nedbalem a jeho přáteli – Koncert pedagogů ZUŠ O. Nedbala z tvorby O. Nedbala, A. Dvořáka, J. B. Foerstera aj. Účinkují:
Ludmila Peřinová – zpěv a přednes, Eva Peřinová a Blanka Novotná – klavír, Veronika Sychová – violoncello, Jiří Sycha – housle.

plakatek

Vloženo 30/05/2023

Jakub Smrčka

Autorské čtení z knihy Táborský rodák Oskar Nedbal

* 23. května 2023 od 17.30
Přednáškový sál Husitského muzea v Táboře (nám. Mikuláše z Husi 44)
Autorské čtení Ludmily Peřinové z knihy Táborský rodák Oskar Nedbal věnované skladatelovým vztahům s táborským hudebním prostředím své doby.

Vloženo 11/05/2023

Jakub Smrčka

Přehled činnosti MSON v roce 2022

* 16. ledna – Nový hřbitov Tábor – 16h.
Vzpomínkový akt ke 170. výročí narození Františka Bolecha u jeho hrobu uspořádaný TSO Bolech s hudebním vystoupením pěveckého sboru Domino (dir. Jakub Smrčka, Eva Křížová). S proslovy vystoupili Petr Vobora – předseda spolku TSO Bolech a Ludmila Peřinová, která připomenula Bolechovu spolupráci s Oskarem Nedbalem v táborském kulturním prostředí své doby.

* 30. března – Gotický sál Staré táborské radnice – 18h.
Oskar Nedbal v kruhu romantiků – benefiční koncert pro táborský Domácí hospic Jordán v podání učitelů a studentů ZUŠ O. Nedbala Tábor a Konzervatoře České Budějovice. Z díla O. Nedbala byly v programu: Romance op. 6, Valse triste (Jiří Sycha – housle, Blanka Novotná – klavír); Romantický kus op. 18 (Jiří Kubeček – viola, Barbora Brabcová- klavír). Z dalších autorů byli zastoupeni: A. Dvořák, J. Suk, V. Novák, E. Grieg, C. Debussy, F. Liszt aj. Program byl doplněn krátkou přednáškou Ludmily Peřinové o Nadaci Oskara Nedbala, jíž chtěl skladatel podpořit táborskou hudební školu v r. 1918 s cílem přetvořit ji na konzervatoř.

* 12. dubna – Vyšehradský hřbitov Praha – 11h.
Uctění památky ́českého krále houslí ́ Františka Ondříčka pořádané Společností Jana Kubelíka Praha v režii houslisty Miroslava Vilímce a senátora Vladislava Vilímce. Ludmila Peřinová vystoupila s proslovem o Nedbalově dlouholeté umělecké spolupráci s virtuózem Fr. Ondříčkem.

* 24. dubna – Divadlo Oskara Nedbala Tábor – 19h.
Tábor sobě – Koncert Táborského symfonického orchestru Bolech z díla Oskara Nedbala a Josefa Bohuslava Foerstera. Dirigent – Jiří Sycha. Zpěv – Olga Černá. Z Nedbalovy tvorby zazněly: Suite mignonne pro orchestr; písně Za svitu luny, Anděl strážce, Píseň v národním tónu v podání Olgy Černé v orch. aranžmá Jana Vrkoče; 4 části ze suity z baletní pantomimy Pohádka o Honzovi (Polonéza, Pas de cinque, Valse triste, Krakowiak). Ke koncertu byla vydána obsažnější programová publikace ́Tábor sobě ́ se statí Ludmily Peřinové o Nedbalově vztahu s J.B. Foersterem.

* 18. května - Městská knihovna Tábor – 18h.
Přednáška Ludmily Peřinové s autorským čtením z knihy Táborský rodák Oskar Nedbal. Pořad byl doplněn několika poslechovými ukázkami z Nedbalovy tvorby z CD.

* 29. června – Divadlo Oskara Nedbala Tábor – 19h. Prague Summer Nights – festivalový koncert komorní hudby. Vedle děl A. Dvořáka a J. Suka aj. byl zastoupen i O. Nedbal aranžmá Valse triste pro smyčcové kvarteto. (Jessie Miller – 1. housle, Katherine Goble – 2. housle, Kendra Brown – viola, Sam Mihavetz – violoncello).

* 8. září – Divadlo Oskara Nedbala – foyer – 18h.
V rámci zahájení sezóny 2022/2023 proběhla vernisáž vizuální kompozice s názvem Pocta Oskaru Nedbalovi od jihokorejské autorky Jeny Jang. Projekce probíhá dlouhodobě v pozadí Nedbalovy busty v přízemí v rámci večerních akcí divadla. Tvary, textury, čáry, body a barvy ́rozeznívají ́ grafickou notaci, která rozpohybovává skladatelovu tvář s představou, že Nedbal diriguje orchestr hrající jeho skladbu.

* 25. října – Divadlo Oskara Nedbala Tábor – 19h.
Polská krev – Nedbalova nejúspěšnější opereta v nastudování Slezského divadla Opava. Dirigent: Petr Šumník, režie Dominik Beneš.

* 7. prosince - Divadlo Oskara Nedbala (respirium) - 19h. Oskar Nedbal v četbě a tónech - komponovaný pořad slova a hudby: Ludmila Peřinová - autorské čtení z knihy Táborský rodák Oskar Nedbal; Petra Zíková (učitelka ZUŠ O. Nedbala) a její žákyně Nela Kropíková, Diana Kučerová a Kella Rae Brent - klavír.Vloženo 30/12/2022

Ludmila Peřinová

Kniha Táborský rodák Oskar Nedbal

Knihu Ludmily Peřinové Táborský rodák Oskar Nedbal vydanou Husitským muzeem ve spolupráci s MSON v r. 2021 (204 stran, ISBN 978-80-87516-70-6) je možno zakoupit v prodejně Husitského muzea v Táboře na Žižkově náměstí. Cena: 250 Kč.

Příloha: Kniha - obálka.pdf

Vloženo 27/03/2022 13:30

Ludmila Peřinová