MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST
OSKARA NEDBALA

Mezinárodní společnost Oskara Nedbala vznikla 11. ledna 2011 jako občanské sdružení, dnes spolek zapsaný. Hlavním cílem tohoto spolku je podpora zájmu o osobnost a kompoziční odkaz slavného táborského rodáka Oskara Nedbala (1874 Tábor - 1930 Zagreb / Chorvatsko) v regionálním, celostátním i mezinárodním kontextu.

MSON úzce spolupracuje s táborskými institucemi - Divadlem Oskara Nedbala, Základní uměleckou školou Oskara Nedbala, Husitským muzeem, Městem Tábor - odborem kultury a cestovního ruchu a Komorním orchestrem Bolech města Tábora (založeným v roce 1877 skladatelovým otcem Karlem Nedbalem).

THE INTERNATIONAL
OSKAR NEDBAL SOCIETY

was registered at the Ministry of the Interior of the Czech Republic on January 11, 2011. The principal goal of this organization is to promote awareness of the personality and works of the celebrated Czech composer Oskar Nedbal (1874 Tábor – 1930 Zagreb / Croatia) on a regional, national, and international level.

The Society operates in close collaboration with the following institutions of Tabor: the Office of Culture and Tourism of the City of Tabor, the Oskar Nedbal Theater, the Oskar Nedbal School of Music and Art, and the Bolech Chamber Orchestra (which was founded in 1877 by the composer's father, Karel Nedbal).

INTERNATIONALE
Oskar-Nedbal-GESELLSCHAFT

wurde am 11. Januar 2011 im Innenministerium der Tschechischen Republik als Bürgerinitiative registriert. Das Hauptziel dieser Initiative ist die Unterstützung des Interesses an der Persönlichkeit und dem Kompositionsnachlass des berühmten, aus Tábor gebürtigen Oskar Nedbal (1874 Tábor – 1930 Zagreb/Kroatien) im regionalen, gesamstaatlichen sowie internationelan Zusammenhang.

Internationale O. Nedbal-Gesellschaft arbeitet eng mit den Táborer Institutionen – mit dem Oskar-Nedbal-Theater, der Oskar-Nedbal-Musikschule, der Stadt Tábor – der Abteilung für Kultur und Fremdenverkehr und dem Kammerorchester Bolech (gegründet 1877 von dem Vater des Komponisten Karel Nedbal) zusammen.

L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
OSKAR NEDBAL

a été enregistrée le 11 janvier 2011 au ministère de l'intérieur de République Tchèque. La principale mission de cette association est de faire connaître, à un niveau régional, national et international, la personnalité et l'oeuvre du célèbre compositeur tchèque Oskar Nedbal.

L'association travaille en étroite collaboration avec diverses institutions de Tábor : le service de la Culture et du Tourisme de la Ville de Tabor, le théâtre Oskar Nedbal, l'école municipale des arts et de la musique Oskar Nedbal, l'orchestre de chambre Bolech (qui a été fondé, en 1877, par le père du compositeur, Karel Nedbal).