Z činnosti Mezinárodní společnosti Oskara Nedbala

Členská výroční schůze MSON konaná dne 13. ledna 2012

s koncertním vystoupením pedagožek ZUŠ O. Nedbala Kláry Remsové, DiS., MgA. Blanky Novotné a MgA. Evy Peřinové (písňová a klavírní tvorba O. Nedbala) a výstavkou prací žáků výtvarného oboru ZUŠ inspirovaných dílem O. Nedbala.