AktualityVýroční členská schůze MSON

24. listopadu se uskutečnila výroční členská schůze MSON v ZUŠ O. Nedbala, která zhodnotila aktivity většiny roku 2016 a roku 2017 a nastínila další výhledy do r. 2018.

Vloženo 30/11/2017 20:29:23

Ludmila Peřinová

Kvalifikační práce a Oskar Nedbal

Nedbalovská témata pronikají i do kvalifikačních spisů studentů hudebních uměleckých škol. Houslista Václav Pelouch (z Tábora) píše svoji absolventskou práci na konzervatoři v Č. Budějovicích (vedoucí AP: L. Peřinová) o roli O. Nedbala v táborském kulturním životě; pianistka Barbora Brabcová (AMU Praha) se ve své bakalářské práci věnuje Nedbalově komorní tvorbě a pianistka Nikol Bóková (JAMU Brno) zpracovává Nedbalovo klavírní dílo z interpretačního hlediska ve své magisterské práci.

Vloženo 30/11/2017 20:29:01

Ludmila Peřinová

Za historií hudebních spolků

5. listopadu byla uspořádána tematická komentovaná vycházka “Za historií táborských hudebních spolků” vedená Ludmilou Peřinovou. Zájezd cca 40 účastníků zaštítila českobudějovická agentura Kultur-Kontakt. Trasa (Střelnice, Divadlo O. Nedbala, rodný dům O. Nedbala, místo bývalé synagogy, hudební škola, staré gymnasium na nám. M. z Husi, kostel Narození P. Marie a děkanský chrám na Žižkově nám.) byla doplněna přednáškou v sále ZUŠ O. Nedbala na téma Oskar Nedbal v kontextu života táborských hudebních spolků. L. Peřinová zpracovala obsahový rámec vycházky / přednášky též v textové elektronické podobě s fotodokumentací jako podklad pro plánovanou budoucí knižní publikaci (red. M. Mareš) zmíněné agentury, jejíž první díl vyšel v listopadu 2016 (viz Přehled činnosti za rok 2016 / autogramiáda knihy Kopa vycházek za historií – 22. listopadu).

Vloženo 30/11/2017 20:28:03

Ludmila Peřinová

Klavírní tvorba Oskara Nedbala

1. listopadu byl v pražském studiu Českého rozhlasu natočen 103 minutový pořad Ludmily Peřinové “Klavírní tvorba Oskara Nedbala”. Pořad, který se snaží přiblížit neznámé a přitom rozměrné a zajímavé skladatelovo klavírní dílo, bude vysílán na stanici Vltava počátkem roku 2018. Textovou složku načetla L. Peřinová, v rozhovoru se představila pianistka Nikol Bóková (JAMU Brno), která od r. 2016 pracuje na souborné historicky první nahrávce Nedbalových klavírních skladeb pro Český rozhlas. Klavírní ukázky v jejím podání jsou součástí tohoto pořadu, který předkládá autorův kompoziční vývoj v klavírním oboru v kontextu s jeho profesionálním růstem v dalších oblastech i s jeho komplikovanými životními osudy.

Vloženo 30/11/2017 20:27:30

Ludmila Peřinová

Mezinárodní festival Táborská setkání

Ve dnech mezinárodního festivalu Táborská setkání zaznívala Nedbalova hudba v prostorách Divadla Oskara Nedbala během divadelních komentovaných prohlídek. Sólové klavírní programy v podání Evy Peřinové zazněly v sobotu 16. září a v neděli 17. září dopoledne od 10h., vokálně-klavírní programy v podání Ludmily a Evy Peřinových byly předneseny v pátek 15.9. od 15h., v sobotu 16.9. od 16h. a v neděli 17.9. od 14h. a od 16h. V pátek a v neděli se na odpoledních prohlídkách představili take žáci pěveckého odd. ZUŠ O. Nedbala Barbora Klímová a Petr Samec (za klavír. doprovodu E. Peřinové) se známým duetem Jste kavalír z operety Polská krev. Tento výstup byl i součástí klavírního recitálu B. Klímové (žákyně E. Peřinové) během Divadelní noci dne 18. listopadu.

Vloženo 30/11/2017 20:27:09

Ludmila Peřinová

Klavírní recitál v Gotické síni Husitského muzea

29. srpna se v Gotické síni Husitského muzea v Táboře představila klavírním recitálem Nikol Bóková – studentka JAMU Brno. Program vytvořený ze skladeb L. Janáčka a O. Nedbala doplnily písněmi obou autorů Ludmila Peřinová (zpěv) a Eva Peřinová (klavír). Koncert se uskutečnil s podporou pana Geoffreye Pipera, čestného člena MSON - prezidenta lucemburské společnosti MusicEnterprise, která napomáhá pronikání české hudby do povědomí veřejnosti v cizině.

Vloženo 30/11/2017 20:26:28

Ludmila Peřinová

Český rozhlas - seriál o životě a díle O. Nedbala

Na základě nabídky Českého rozhlasu - stanice Vltava bude cca od října t.r. probíhat práce Ludmily Peřinové (příp. dalších členů MSON) na tvorbě rozhlasového pořadu - několikadílného seriálu o životě a díle O. Nedbala. Projekt proběhne ve spolupráci s muzikologem dr. Viktorem Velkem, Ph.D. z Fakulty umění Ostravské univerzity.

Vloženo 1/09/2017 10:41:01

Ludmila Peřinová

Táborská setkání - prezentce života a díla O. Nedbala

V rámci festivalu Táborská setkání 2017 proběhnou komentované prohlídky Divadla O. Nedbala (PÁ 15. 9. V 15 h.; SO 16. 9. v 10 a 16h.; NE 17. 9. v 10, 14 a 16h.) V rámci pátečního a nedělního programu vystoupí střídavě Ludmila a Eva Peřinovy a žáci ZUŠ O. Nedbala, v rámci sobotních prohlídek zahraje klavírista Tomáš Lísal z Č. Budějovic.

Vloženo 1/09/2017 10:40:10

Ludmila Peřinová

Klavírní recitál Nikol Bókové

V úterý 29. srpna 2017 se v Gotické síni Husitského muzea uskutečnil klavírní recitál Nikol Bókové z díla O. Nedbala a L. Janáčka za podpory našeho zahraničního člena pan Geoffreye Pipera z lucemburské společnosti MusicEnterprise. N. Bóková (posluchačka JAMU Brno) pracuje na historicky první kompletní nahrávce Nedbalova klavírního díla pro Český rozhlas. Na koncertě od 18 h. zazněly z tvorby O. Nedbala Preludium a Air ze suity Z minulých dob, dále tři Lettres intimes, Čtyři kusy pro klavír op. 8 a virtuózní Variace na téma A. Dvořáka. Program byl doplněn 2 písněmi O. Nedbala a 2 písněmi L. Janáčka v podání Ludmily a Evy Peřinových.

Příloha: Nikol Bóková - plakát.jpg

Vloženo 1/09/2017 10:39:07

Ludmila Peřinová

Komorní koncert účastníků hudebního projektu Prague Summer Nights

Ve středu 21. června 2017 proběhl v Gotické síni Husitského muzea komorní koncert účastníků hudebního projektu Prague Summer Nights (viz výše). V rámci programu, v němž vystoupilo v různých komorních seskupeních 25 instrumentalistů, zazněly i slavné opusy Oskara Nedbala: Valse triste a Romance pro violoncello a klavír v podání argentinské violoncellistky Julie Dover a čínské klavíristky Choo Choo Hu. Celý vysoce úspěšný koncert byl zakončen virtuózní první větou z Nedbalovy Sonáty pro housle a klavír v podání Američanky Lauren Roth (housle) a taiwansko-americké klavíristky Justiny Lee. Koncert proběhl za účasti a s úvodním slovem starosty Jiřího Fišera a s průvodním slovem Ludmily Peřinové.

Příloha: Komorni koncert - plakat.pdf

Vloženo 1/09/2017 10:36:51

Ludmila Peřinová

Nedbalovo Scherzo caprice

V úterý 20. června 2017 bylo provedeno Nedbalovo Scherzo caprice mezinárodním studentským orchestrem festivalu Prague Summer Nights ve velkém sále Divadla O. Nedbala v Táboře. Po dobu dvou týdnů nacvičoval symfonický orchestr a vokální ansámbl rozsáhlé programy orchestrální, písňové a operní pro vystoupení v rámci výše uvedeného festivalu v Praze a Salzburku. K nácviku propůjčilo (stejně jako loni) své prostory Divadlo O. Nedbala a ZUŠ O. Nedbala. Scherzo caprice zaznělo v nastudování uznávaného amerického dirigenta Arthura Fagena. Pro těžkosti s pořízením notového materiálu mladí umělci hráli z rukopisné partitury, kterou zapůjčil orchestr Bolech. Skladatel ji věnoval tehdy Filharmonickému spolku v roce 1896, kdy tuto kompozici s táborským orchestrem též provedl.

Vloženo 1/09/2017 10:35:04

Ludmila Peřinová

Slavnostní koncert komorního orchestru Bolech

V neděli 14. května 2017 ve velkém sále Divadla O. Nedbala v Táboře proběhl slavnostní koncert komorního orchestru Bolech ke 140. výročí svého založení. V programu zazněl též Nedbalův slavný Valse triste. V rámci večera proběhl křest sborníku z autorství Ludmily Peřinové. 60ti stránková publikace k tomuto výročí Bolechu obsahuje též mj. kapitolu o Nedbalově spolupráci s táborským (tehdy) Filharmonickým spolkem. (Stať je k dispozici v souboru Články našeho webu). Ta vychází převážně z informací získaných z rukopisné kroniky orchestru.

Vloženo 1/09/2017 10:34:25

Ludmila Peřinová

Večer s Oskarem Nedbalem - 2. 4. 2017 19:00

Srdečně zveme na Večer s Oskarem Nedbalem, který se uskuteční v neděli 2. dubna od 19 hod. v malém sále Divadla Oskara Nedbala v Táboře. Vystoupí cca desítka studentů českobudějovické konzervatoře (zpěv, klavír, housle) s programem, který bude zahrnovat scénicky zpracované výstupy z oper a operet, písně i komorní tvorbu instrumentální. Vokální čísla jsou nastudována v Operním studiu konzervatoře pod vedením prof. Dagmar Volfové - členky Opery Jihočeského divadla a vedoucí Pěveckého oddělení konzervatoře. Mladé pěvce na klavír doprovodí pedagožka školy Dr. Věra Bauerová - vedoucí Oddělení povinného klavíru a korepetic. Pořadem bude provázet předsedkyně MSON Dr. Ludmila Peřinová.

Sólisté - pěvci: Kateřina Charvátová, Julie Panenková, Anna Pavlíková, Michaela Šimková, Tomáš Maliniak, Radek Martinec, František Talíř. Host: Marie Hůlová (loňská absolventka konzervatoře, pedagožka ZUŠ O. Nedbala Tábor).

Sólisté - instrumentalisté: Adam Závodský - klavír (třída MgA. Magdy Štajnochrové); Václav Pelouch - housle (třída MgA. Jana Drhy).

Příloha: Večer s Nedbalem.pdf

Vloženo 22/03/2017 12:44:31

Ludmila Peřinová

Autogramiáda knihy

V úterý 22. listopadu 2016 od 16 hod. se v budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích uskuteční slavnostní autogramiáda u příležitosti vydání knihy Kopa vycházek (Č. Budějovice: Kultur-Kontakt 2016). V jednotlivých kapitolách jednotliví autoři představují turisticky lákavá místa Jihočeského kraje, spojená často s význačnými osobnostmi. Táboru a Oskaru Nedbalovi je věnována kapitola "Vycházka za historií života a díla Oskara Nedbala" z pera Ludmily Peřinové. V rámci autogramiády vystoupí Ludmila Peřinová (zpěv) a Eva Peřinová (klavír) se skladbami Oskara Nedbala.

Vloženo 2/11/2016 16:16:59

Ludmila Peřinová

Tiskovina pro britskou Mezinárodní společnost A. Dvořáka

Na žádost britské The Antonín Dvořák International Society L. Peřinová právě připravuje anglickou brožuru věnovanou O. Nedbalovi - žáku A. Dvořáka. Tiskovina bude vydána díky finanční podpoře člena MSON pana Geoffreye Pipera, prezidenta lucemburské společnosti MusicEnterprise.

Vloženo 1/11/2016 18:54:17

Ludmila Peřinová

Koncert pro hospic

V sobotu 8. října 2016 se v Gotické síni Husitského muzea v Táboře s úspěchem uskutečnil dobročinný koncert, jehož výtěžek byl věnován Domácímu hospici Tábor. Vystoupili na něm pedagogové, žáci a absolventi ZUŠ O. Nedbala Tábor.
koncert_pro_hospic.PNG

Příloha: Program-Koncert pro hospic.pdf

Vloženo 1/11/2016 18:53:03

Ludmila Peřinová

Otevření letní síně O.Nedbala

11. července bude v Divadle O. Nedbala otevřena Letní síň Oskara Nedbala. Slavnostní zahájení proběhne odpoledne v rámci akce Piáno na ulici, jíž bude současně otevřeno letní Divadelní informační centrum. V rámci odpoledního programu od 15.h před divadlem vystoupí Ludmila Peřinová (klavír) se svým žákem (Petrem Samcem) – zpěv.

Vloženo 9/07/2016 11:30:40

Ludmila Peřinová

Vycházka "In the Footsteps of O.Nedbal and Musicians of Tábor"

Na červen je plánována vycházka „In the Footsteps of O. Nedbal and Musicians of Tábor“ a přednáška „Oskar Nedbal – his Life and Work“ (L. Peřinová) pro účastníky festivalu Prague Summer Nights z USA a dalších zemí světa. Od 10. do 23. června bude 50ti členný mezinárodní studentský orchestr a více než 30 členný student. operní ansámbl v prostorách Divadla O. Nedbala a ZUŠ O. Nedbala nacvičovat Mozarotvu operu Don Giovanni a Pucciniho opery Gianni Schicchi a Sestra Angelika, jakož i symfonický koncert a pěvecký recitál. Tato díla budou následně provedena v Praze v rámci zmíněného festivalu. Pro táborské publikum si umělci připravují pěvecký recitál (PÁ 17. června v malém sále D.O.N.) a symfonický koncert (SO 18.června – velký sál D.O.N.). Opery budou studovány pod vedením jedné z nejslavnějších veličin baritonového oboru současnosti Američana Sherilla Milnese za řízení amerického dirigenta Johna Nardonilla.

Vloženo 9/07/2016 11:29:56

Ludmila Peřinová

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž v Kamenici nad Lipou

13. května se v rámci Mezinárodní Novákovy klavírní soutěže v Kamenici nad Lipou uskutečnil koncert loňských vítězů – Nikol Bókové (JAMU Brno) a Adama Závodského (konzervatoř Č. Budějovice) – držitele Ceny O. Nedbala z téže soutěže z r. 2015. Na koncertě zazněl Nedbalův klavírní cyklus Čtyři klavírní kusy op. 8 (N. Bóková) a Malá suita ve starém slohu (A. Závodský). Koncert byl doplněn přehledem o Nedbalově klavírní tvorbě v podání Ludmily Peřinové. Nikol Bóková právě natočila uvedený titul pro Český rozhlas.

Vloženo 9/07/2016 11:28:50

Ludmila Peřinová

Koncert v kostele Československé církve husitské

1. května na koncertě v kostele Československé církve husitské (Tábor) se Nedbalovým Valse triste rozloučili protagonisté koncertu Jan Škrdlík (violoncello), Eva Peřinová (klavír) a Ludmila Peřinová (zpěv) s dlouholetou farářkou této církve a pořadatelkou množství koncertů Mgr. Evou Červenou, která odchází do Prahy.

Vloženo 9/07/2016 11:27:53

Ludmila Peřinová

Zařazení pěveckého nedbalovského programu

V dubnu byla učiněna nabídka Divadlu Oskara Nedbala na zařazení pěveckého nedbalovského programu v podání studentů českobudějovické konzervatoře do sezóny 2016/17. V programu by měly zaznít písně a zejména herecky připravené scény z Nedbalových operet připravených v rámci Operního studia konzervatoře.

Vloženo 9/07/2016 11:26:53

Ludmila Peřinová

Návštěva Slovenského národního divadla v Bratislavě

19. března navštívila Dr. Ludmila Peřinová Slovenské národní divadlo v Bratislavě za účelem shlédnutí Nedbalova baletu Z pohádky do pohádky a osobní schůzky s šéfredaktorem portálu Opera Slovakia, který má zájem na další publikační činnosti ze strany MSON v kontextu šíření propagace tvorby O. Nedbala.

Vloženo 9/07/2016 11:25:35

Ludmila Peřinová

22. ledna 2016 proběhla členská schůze MSON

kde byly projednány mj. i body související s transformací občanských sdružení na spolky zapsané. Viz „Zápis z výroční schůze“.

Příloha: MSON zapis ze schuze.pdf

Vloženo 9/07/2016 11:24:21

Ludmila Peřinová